Vodenje projektov


 • Preverjanje stanja objekta ali zemljišča
 • Pridobivanje projektnih pogojev in soglasij
 • Priprava vlog za pridobitev gradbenega in uporabnega dovoljenja
 • Vodenje upravnih postopkov
 • Projektno in tehnično svetovanjeArhitekturno projektiranje


Projektna dokumentacija za:

 • Novo gradnja
 • Dozidava
 • Rekonstrukcija
 • Odstranitev objekta
 • Spremembo namembnosti
 • Legalizacija
 • Notranja oprema
 • Zunanja ureditev

Vrste projektne dokumentacije:

 • idejna zasnova (IDZ)
 • idejni projekt (IDP)
 • projekt za gradbeno dovoljenje (PGD)
 • projekt za izvedbo (PZI)
 • projekt izvedenih del (PID)Ostali projekti in dokumentacija


 • Vodilne mape
 • Gradbene konstrukcije
 • Elektro inštalacije
 • Strojne inštalacije
 • Elaborati:
  • Gradbena fizika
  • Požarna varnost
  • Zvočna zaščita
  • Ravnanje z gradbenimi odpadkiVodenje gradnje


 • Priprava tehnične dokumentacije za pridobivanje ponudb izvajalcev
 • Izdelava popisov
 • Priprava pogodb za izvedbo
 • Vodenje in koordinacija podizvajalcev
 • Zbiranje in urejanje dokumentacije za predajo izvedenih del naročniku